top of page

A Fundación

busto_fachada.jpg

A Fundación Eduardo Pondal  ten como propósito ser o punto de encontro co mundo do bardo de Bergantiños, a través da promoción do estudo e a difusión da súa obra, e de todas aquelas manifestacións artísticas e culturais coas que poida relacionárselle. Para a consecución destes fins, a Fundación atende a investigadores na súa sede, organiza cursos e seminarios, realiza exposicións, concertos, actividades para nenos, coa idea de converterse nun laboratorio de ideas, investigación e creación.

Padroado_

Presidente

11/07/2023

Mato Martínez,
José Manuel

Secretaria

18/07/2015

Ures Villar, María Julia

Vogal

18/07/2015

Ameixeiras Lavandeira, Xosé

Vogal

14/12/2019

Nogueira Bermúdez, Pablo

Vicepresidente

29/07/2010

Varela Martínez, José María

Vogal

18/07/2015

Imia Rivera, María Luz

Vogal

14/12/2019

Blanco Blanco, María Concepción

Os Tempos
son Chegados...

bottom of page