top of page

A Cultura do Mar

COSTA DA MORTE

Promoción dunha Economía Azul Sostible.

Mellorar a información e divulgación do patrimonio marítimo existente no territorio, implicando ao propio tecido sociocultural e o propio sector marítimo-pesqueiro. Crear da cultura mariñeira en diferentes ámbitos: literatura, arte, gastronomía, ... ampliando, desta maneira, a oferta de actividades socioculturais no territorio. Converter a cultura marítima nun reforzo de pertenza a un territorio con identidade que supoña un orgullo para a súa xente e animar a unha remuda xeracional das actividades relacionadas co mar. Consolidar a cultura marítima como un dos principais recursos xeradores de riqueza no territorio, converténdoa nun valor engadido para ás actividades económicas relacionadas co mar e co propio sector pesqueiro, axudando a crear un produto turístico de calidade. A principal finalidade do proxecto é promover unha cultura marítimo-pesqueira viva, dinámica e xeradora de contidos.

MAPAQ_GALP_2023.jpg
bottom of page